Onze business bestaat uit het bij elkaar brengen van partijen op het gebied van complexmatige aanpak.
Die aanpak kan bestaan uit het arrangeren van nieuwbouwprojecten, vaak in de zin van woontorens.
Daarnaast traceren wij in opdracht de markt af voor onze institutionele beleggers, voor herontwikkelingslocaties of nieuwbouwprojecten.
Onze insteek is tevens daarbij om een rol te spelen in vernieuwing in de bouw, tegen scherpe prijsniveaus, en waar mogelijk een nieuwe invulling te geven die ons onafhankelijk maakt van fossiele energie, zoals het gebruik van gas.
Het optimum voor ons een volledig elektrisch uitgevoerde woning tegen zeer lage energielasten, en zoveel als mogelijk geheel onderhoudsvrij, en dit met name voor het verwarmen, het water en het koken.